ЈЛМ сетот се состои од ЈЛМ резервоарче, ЈЛМ лед индикатор на ниво и ЈЛМ адитив.

Основната функција на сетот за заштита на вентили е да овозможи превенција да не дојде до оштетување на вентилите од возилото, како последица од повисоката температура на согорување во цилиндрите. Едно резервоарче со адитив се троши за околу 3 000 - 4 000 км. Кога адитивот во резервоарчето ќе се симне на 100 милилитри во кабината од возилото се впалува лед диода лпка сигнализира дека адитивот е на резерва. Овој сет се препорачува кај одреден број на возила. 

 
 
 

 

СТАНДАРДЕН СЕТ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕТ

  Стандарден сет со индикатор на ниво – кога адитивот ќе спадне на 100 мл внатре во кабината се пали сигнална диода што известува дека адитивот во резервоаро е на резерва

 Користи исклучиво адитив од ЈЛМ Лубрикантс, секој заменски лубрикант не ја врши функцијата

 Стандардниот сет функиционира кога возилото работи на бензин и плин

 Произведен во Холандија од страна на ЈЛМ Лубрикантс

 

 Електронски сет со индикатор на ниво – кога адитивот ќе спадне на 100 мл внатре во кабината се пали сигнална диода што известува дека адитивот во резервоаро е на резерва

 Исклучително прецизно дозирање на адитив, кој како влезен параметар го користи времето на вбризгување на плинските инџектори

  Поголема заштеда на адитив во споредба со стандардниот, функционира само кога возилото работи на плин

  Користи исклучиво адитив од ЈЛМ Лубрикантс, секој заменски лубрикант не ја врши функцијата

-  Произведен во Германија 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ:

JLM адитивот за заштита на вентили може да се користи единствено со систем за дозирање ( стандарден или електронски систем ). Дозирањето се состои од 50 милилитри ЈЛМ адитив на 50 литри гориво т.е. на секој литар гориво по еден милилитар адитив. ЈЛМ адитивот може да се применува на возила со погон на: бензин, плин, метан, дизел или нивна комбинација.

На следново видео може да погледнете како се корисити:

 

 

 

   
 
ag.jpgatiker.jpgbre.jpgdenso.jpgfaro.jpgfobm.jpgfvalie.jpgjlm.jpgtar.jpgzprins.jpg
JoomlaMan